Bìa nút F4 có in TL-HCB02 trong.

3.270 

Hết hàng