Giấy note 4 màu 3*3 EA01703 Deli Tệp 400 tờ ( mỗi màu 100 tờ )

43.000