Giấy note 4 màu 3*3 EA02602 Deli Tệp 100 tờ ( mỗi màu 25 tờ )

14.000