Giấy note 4 màu 3*3 Uni-T B03 Tệp 100 tờ ( mỗi màu 25 tờ )

7.500